koně na pastvině

Petra Beránková – výcvik koně pro radost z jezdectví

Práce ze země

Práce s koněm ze země je stará jako samotná domestikace koní. V angličtině se práci s koněm ze země říká „ground work“ či „groundwork“. Je to výraz, který má mimo jiné význam (i přenesený) slova „základy“. A takto ho chápu i ve vztahu ke koním, u nichž přípravu ze země vnímám jako základ pro navazující práci s jezdcem na zádech. Na rozdíl od základů domu, které člověk zahrne a zapomene na ně, je koni práci ze země dobré pravidelně připomínat. Kdybychom koně učili na hudební nástroj, chtěli bychom po něm pořád umět stupnice a rozklady akordů.

Existuje nepřeberné množství přístupů k tomu, jak ze země s koněm pracovat. Vyzkoušela jsem jich pěknou řádku. Taky jsem už pracovala s pořádnou řádkou koní. Přístup, který se mi nejvíce osvědčil je kombinací různých škol. Samozřejmě, každý kůň je jiný a musí se s ním dělat individuálně. Práce ze země s vaším koněm je to první a nejdůležitější, co vás mohu naučit. To platí v případě již přiježděného koně úplně stejně jako před jeho obsednutím.

Práce ze země koně připraví na jezdce na zádech.

Rozumná práce ze země je velmi důležitá i pro správné nasvalení koně, jako prevence zdravotních problému či pro rekonvalescenci. Stejně tak může prospívat i koním ve výslužbě. Při správném provedení pomáhá fyzičce i vztahu s majitelem.