koně na pastvině

Petra Beránková – výcvik koně pro radost z jezdectví

Videa

Trenérka na dovolené
Cassidy se zapomněl a běží se taky podívat, kdo to přišel do stáda.
Výcviková vyjížďka s účastnicemi kurzu v Mírči u Mirovic.
Z výcviku Pedra